Espresso


Espresso är en mycket koncentrerad dryck som tillverkas genom att man pressar en liten del kokande vatten under tryck genom kaffe av hög kvalité. Espresso har vanligtvis en mycket fylligare konsistens än kaffe bryggt med andra metoder, en betydligt rikligare del av suspenderade och upplösta fasta delar och skum. Som ett resultat av den trycksatta bryggningsprocessen blir smaker och i en typisk kopp kaffe mycket koncentrerade. Espresso är basen för andra drycker, såsom en latte, cappuccino, macchiato, mocka eller americano.Espresso Espresso har mer koffein per volymenhet än de flesta drycker, men den vanliga portion är mindre en typisk 60 ml espresso har 80 till 150 mg koffein, något mindre än de 95 till 200 mg av en standard 240 ml kopp dropp-bryggt kaffe.

Bryggningsmetod

Espresso görs genom att tvinga mycket hett vatten under högt tryck genom finmald, packad kaffe. espressoDenna process ger en nästan sirapsliknande dryck genom att extrahera både fasta och lösa komponenter. Det finns ingen universell standard som definierar processen att utvinna espresso men det finns flera publicerade definitioner som försöker placera begränsningar på mängden och typen av använd malt kaffe, temperatur och trycket hos vattnet, och hastigheten för extraktionen.